AEO

PLS Holding B.V. (Bolk) en haar werkmaatschappijen vormen een veelzijdig internationaal transportbedrijf, actief in verschillende vormen van transport en aanverwante diensten, voornamelijk binnen Europa. Door ons te richten op complexe activiteiten, veeleisende klanten en specialistische werkzaamheden, hoeven we niet alleen op prijs te concurreren. Op deze manier geloven we winstgevendheid en continuïteit te bewerkstelligen.

De enige manier om een stabiele, gezonde, zelfstandige, betrouwbare en duurzame werkgever te blijven is door kwaliteit te leveren en onze diensten op een duurzame manier te organiseren en uit te voeren. Bolk verbetert haar managementsysteem continu om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren en te vergroten.

Kwaliteitsmanagement

De enige manier om klanten tevreden te houden is door kwaliteit te leveren. Kwaliteit houdt in dat je elke opdracht doet wat met de klant is afgesproken en wat de klant verwacht. Om lading tijdig, schadevrij en volgens opdracht af te leveren, rekenen we op gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die beschikking hebben over het juiste en betrouwbaar materieel en gereedschap. Hiermee worden bedoeld, de instructies, procedures en registraties waardoor we ons werk op de juiste manier doen. Wij verzekeren ons ervan dat al onze medewerkers weten wat onze klanten van ons verwachten.

Veiligheid en gezondheid

Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is cruciaal. Bolk verbindt zich ertoe te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Elke medewerker van Bolk is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen veiligheid en die van ieder ander. Iedere vorm van letsel is onacceptabel en moet worden voorkomen. Elk incident of gevaarlijke situatie moet worden gerapporteerd en moet nauwkeurig worden onderzocht. Alleen dan worden acties ondernomen om herhaling of erger te voorkomen.

Duurzaamheid

Onze activiteiten voldoen aan de wensen van de markt en aan de geldende wet- en regelgeving. Bij de uitvoering wordt het milieu zoveel mogelijk beschermd. Bolk beperkt de productie van afval en emissies en neemt maatregelen om het gebruik van energie en andere hulpbronnen te verminderen.

Bolk verwacht een actieve en constructieve houding van al haar medewerkers bij het leveren van kwaliteit op een veilige en duurzame wijze, net als het streven naar continue verbetering. Op deze manier garanderen we een goede toekomst voor ons bedrijf en onze medewerkers.

Bolk heeft een goede naam op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Dat willen we vasthouden en waar mogelijk versterken. Iedere medewerker kan daar een bijdrage aan leveren en iedere medewerker heeft daar baat bij!