ISO 14001

Bolk is een veelzijdig internationaal transportbedrijf met activiteiten in verschillende vormen van transport en aanverwante diensten. Door ons te richten op complexe activiteiten, veeleisende klanten en specialistische werkzaamheden hoeven we niet alleen op prijs te concurreren en kunnen we onze winstgevendheid en continuïteit beter waarborgen.

De beste manier om een stabiele, gezonde, zelfstandige, betrouwbare en duurzame leverancier, gesprekspartner en werkgever te blijven is door kwaliteit te leveren en onze diensten op een duurzame en veilige manier te organiseren en uit te voeren. Daarom werkt Bolk doorlopend aan de verbetering van het managementsysteem dat de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van onze werkzaamheden moet waarborgen.

Kwaliteitsmanagement
Om klanten tevreden te stellen moeten we kwaliteit leveren. Kwaliteit houdt in dat we elke opdracht uitvoeren zoals afgesproken en voldoen aan de verwachtingen. Met gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers zorgen we ervoor dat opdrachten tijdig, schadevrij en volgens opdracht worden uitgevoerd. Daarvoor beschikken onze medewerkers niet alleen over het juiste materieel en gereedschap maar ook over duidelijke instructies, procedures en registraties. Op die manier zorgen we ervoor dat onze medewerkers weten wat onze klanten van ons verwachten.

Veiligheid en gezondheid
Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk is cruciaal. Bolk leeft uiteraard alle geldende wet- en regelgeving na en we zien er op toe dat alle medewerkers goed zijn opgeleid en geïnstrueerd om veilig en verantwoord te werken. Elke medewerker van Bolk is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen veiligheid en die van ieder ander. Elk letsel is onacceptabel en moet worden voorkomen. Elk incident of gevaarlijke situatie moet worden gerapporteerd en onderzocht. Op die manier werken we continu aan een zo veilig mogelijke manier van werken.

Duurzaamheid
In de uitvoering van onze werkzaamheden wordt het milieu zoveel mogelijk beschermd en beperken we de productie van afval en emissies. Daarnaast nemen we maatregelen om het gebruik van energie en andere hulpbronnen te verminderen.

Bolk verwacht een actieve en constructieve houding van al haar medewerkers bij het leveren van kwaliteit op een veilige en duurzame wijze. Op deze manier garanderen we een goede toekomst voor onze klanten, onze medewerkers en ons bedrijf.